ἀ-κάλυπτος

[67] ἀ-κάλυπτος, unverhüllt, ἅγος ἀκ. δεικνύναι, Soph. O. R. 1427; καὶ ταλαίπωρος βίος Men. bei Stob. Floril. 68, 4; κεφαλή Plut. Cat. min. 5.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 67.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: