ἀ-καλυφής

[67] ἀ-καλυφής, ές, dasselbe, σηκός Soph. Phil. 1311; dem ἐπικάλυμμα ἔχων entgegengesetzt, Arist. de anim. 2, 9.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 67.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: