ἀ-καμαντο-λόγχαι

[67] ἀ-καμαντο-λόγχαι, Σπαρτοί Pind. I. 6, 10, unermüdlich im Speerkampf.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 67.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: