ἀ-καμαντο-μάχαι

[67] ἀ-καμαντο-μάχαι, Ζηνὸς υἱοί, unermüdlich im Kampfe, Pind. P. 4, 171.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 67.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: