ἀ-καμαντο-πόδης

[67] ἀ-καμαντο-πόδης, χρόνος, unermüdlichen Fußes, Synes. H. 9, 52.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 67.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: