ἀ-κατά-σκευος

[69] ἀ-κατά-σκευος, dasselbe, bes. ungekünstelt, einfach, D. Hal. Thuc. 27. So ἡρώων βίος Athen. XII, 511 d; vgl. D. Sic. 5, 89. – Adv. Polyb. 6, 4, 7.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 69.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika