ἀ-κατα-σκεύαστος

[69] ἀ-κατα-σκεύαστος, unbearbeitet, roh, LXX., nicht gekünstelt; so adv. neben ἁπλῶς Dion. H. de Isaeo 15.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 69.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika