ἀ-κατά-στατος

[69] ἀ-κατά-στατος, unstät, unruhig, πνεῠμα Dem. 19, 136; πολιτεία D. Hal. 6. 74; oft Hippocr., δίαιτα, Pol. – Adv., -τως ἔχειν Isocr. 21, 7.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 69.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika