ἀ-κατα-στατέω

[69] ἀ-κατα-στατέω, unruhig sein, Arr. Epict. 2, 1, 12, neben ταραχϑήσεται. – Pass., beunruhigt werden, Tob. 1, 15.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 69.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika