ἀ-κατά-ψαυστος

[69] ἀ-κατά-ψαυστος, nicht zu berühren, bei Her. f. L. für -ψευστος, w. m. s.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 69.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika