ἀ-κατα-χώριστος

[69] ἀ-κατα-χώριστος, nicht abgesondert, unverdaut, ὕλη Arist. Probl. 28, 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 69.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika