ἀ-καυστηρίαστος

[70] ἀ-καυστηρίαστος, nicht mit eingebrannten Zeichen, von Pferden, Strab.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 70.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: