ἄ-καυστος

[70] ἄ-καυστος, unverbrennlich, Arist. Meteor. 4, 8: – nicht verbrannt, κῶμαι Xen. An. 3, 5, 13.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 70.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: