ἀ-κερδής

[71] ἀ-κερδής, ές (κέρδος), gewinnlos, schädlich, χάρις Soph. O. C. 1481 (Schol. ής φαῦλον τὸ κέρδος); Plat. verb. es mit ἀνωφελής u. ἀλυσιτελής. Crat. 417 d; unbelohnt, Dion. Hal. 6, 9; uneigennützig, φιλοτιμία Plut. Arist. 1. – Adv. ἀκερδῶς, umsonst, Plut. de aud. p. 7.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 71.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: