ὰ-κέρδεια

[71] ὰ-κέρδεια, , Gewinnlosigkeit, dah. Schaden, Pind. Ol. 1, 53 (Schol. βλάβη); Artemid. 1. 70.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 71.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: