ἀ-κηδέω

[72] ἀ-κηδέω, vernachlässigen; Hom. zweimal, Iliad. 14, 427 οὔ τίς εὑ ἀκήδεσεν; so Aristarch in der einen Ausgabe, in der anderen ἀκηδέσατ', s. Didym. Scholl.; Iliad. 23, 70 οὐ μένμευ ζώοντος ἀκήδεις, ἀλλὰ ϑανόντος; – Aeschyl. Prom. 506; Mosch. 4, 81; – Quint. Sm. 12, 376 ἀκηδήσαντες u. 10, 16 muthlos werden.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 72.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: