ἀ-κηδής

[72] ἀ-κηδής, ές (κῆδος), 1) sorglos, nachlässig, Od. 17, 319; παίδων, sich um die Kinder nicht kümmernd, Plat. Legg. XI, 913 c; Plut. Arist. et Cat. 3; sorgenfrei, ϑεοί Il. 24, 526; Hes. ἀκηδέα ϑυμὸν ἔχειν, einen sorgenlosen Sinn haben, Th. 61 O. 112; sicher, ungestört, Il. 21, 123; καὶ ἀνίκητος Hes. Th. 489; so Sp. D. öfter, z. B. Ap. Rh. 1, 556; Qu. Sm. 10, 357. – 2) pass., vernachlässigt, εἵματα ἀκηδέα κεῖται Od. 6, 26; 19, 18; 20, 130; unbestattet, σώματα Od. 24, 187 Il. 24, 554; vgl. Ael. V. H. 12, 64. – Adv. ἀκηδῶς VLL.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 72.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: