ἀ-κηρυκτεί

[72] ἀ-κηρυκτεί od. ἀκηρυκτί, ohne Herold, ohne vorhergegangene Ankündigung, ἐπιμίγνυσϑαι παρ' ἀλλήλους Thuc. 2, 1 (im Kriege findet ohne Herold kein Verkehr Statt); ἀκ. πολεμεῖν Dio Cass. 50, 7, unversöhnlich kämpfen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 72.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: