ἀ-κήριος [2]

[72] ἀ-κήριος, ohne κῆρ; Hom. sechsmal; Iliad. 11, 392 ὀξὺ βέλος πέλεται, καὶ ἀκήριον αἶψα τίϑησιν, macht leblos, tödtet; – τινὰ δέος ἴσχει ακήριον. muthlose Furcht, Iliad. 5, 812. 817. 13, 224; – βροτῶν ἕνεκα δειλῶν, οἳ ἄλλοτε μέν τε ζαφλεγέες τελέϑουσιν, ἄλλοτε δὲ φϑινύϑουσιν ἀκήριοι Iliad. 21, 466; – αλλ' ὑμεῖς μὲν πάντες ὕδωρ καὶ γαῖα γένοισϑε, ἥμενοι αὖϑι ἕκαστοι ακήριοι, ἀκλεὲς αὔτως Iliad. 7, 100; – Apoll. Rhod. 2, 197 ἀκήριον ἠύτ' ὄνειρον, schwach.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 72.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: