ἀ-κήριος

[72] ἀ-κήριος, ohne κήρ, lebendig; Hom. zweimal, Od. 12, 98 τῇ δ' οὔ πώ ποτε ναῦται ἀκήριοι εὐχετόωνται παρφυγέειν σὺν νηί, 23, 328 Σκύλλην ϑ', ἣν οὔ πώ ποτ' ἀκήριοι ἄνδρες ἄλυξαν;Callim. Apoll. 41; Phocyl. 99 ψυχαὶ ἀκήριοι, der Gewalt der Keren nicht unterworfen, unsterblich. Bei Nic. Th. 771 heißt der Scorpion ἀκήριος, unschädlich, wie auch H. h. Merc. 527 ῥάβδος zu nehmen; aber Hes. O. 823 sind ἡμέραι ακήριοι Tage ohne Vorbedeutung, οὔτι φέρουσαι.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 72.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: