ἀ-κοινωνησία

[75] ἀ-κοινωνησία, ή, Mangel an Gemeinschaft, z. B. κτήσεων Arist. Pol. 2, 3; Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 75.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: