ἀ-κολαστία

[76] ἀ-κολαστία, ἡ, = ἀκολασία, Alexis B. A. 367, wie bei Ath. XII, 544 e mit Mein. emendirt werden kann.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 76.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: