ἀ-κόλαστος

[76] ἀ-κόλαστος, ungezügelt, ἵππος Plat. Phaedr. 255 e; ungestraft, στράτευμα Xen. An. 2, 6, 9; ἁμαρτήματα Hipp. 7, 10; gew, übertr. zügellos, unmäßig, ausschweifend, δῆμος Her. 3, 81; oft bei Plat. u. Arist. dem σώφρων, z. B. Gorg. 507 c, u. κόσμιος, 494 a entgegengesetzt; ἀκ. τοὺς τρόπους Ar. Pl. 1049; ἀκόλαστον ἔσχε τὴν γλῶσσαν Nicol. com. Stob. flor. 14, 7; bes. περὶ τὰ ἀφροδίσια, πρὸς γυναῖκας Ath. XIII, 592 f; XII, 535 a; Plut. Lyc. 19. Dah. γυνὴ ἀκ. Plut. Thes. 9; Ath. XIII, 609 a; ᾆσμα Ar. Lys. 398. – Compar., Plat. Prot. 349 d; Superl. 359 b. – Adv. -στως, oft, auch -στοτέρως ἔχειν πρός τι, zu unmäßig sein in etwas, Xen. Mem. 2, 1, 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 76.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: