ἀ-κολασταίνω

[76] ἀ-κολασταίνω, zügellos, ausschweifend leben, Plat. Rep. VIII, 555 d u. sonst; ἀκολαστανεῖτε Ar. Av. 1227; ἀκολασταίνει νοῠς μειρακίων Mnesim. Ath. IX, 403 (V. 19).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 76.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: