ἀ-κολασία

[76] ἀ-κολασία, , Ungestraftheit, Zügellosigkeit, νομίζουσι την ἀκ. ἐλευϑερίαν εἶναι Isocr. 12, 131; Xen. Ath. 1, 9; der σωφροσύνη entgeggstzt, Thuc. 3, 37; vgl. B. A. 367; Arist. Rhet. 1, 9; vgl. Eth. Nic. 2, 7; der κοσμιότης, Plat. Legg. VII, 794 a; mit τρυφή, Gorg. 522 c; ἀκοσμία, 508 a; ἀταξία, Crit. 53 d; oft mit ὕβρις, z. B. Apol. 26 c; der πονηρία übh. untergeordnet, Gorg. 477 e; ist nach Phaed. 69 a τὸ ὑπὸ τῶν ἡδονῶν ἄρχεσϑαι, unmäßige Ausschweifung jeder Art; ἡ περὶ τὰ ἀφροδίσια ἀκ. Tim. 86 d; ἡ ποτῶν καὶ ἐδεστῶν ἀκ. ib. 72 e. Den plur. neben κύβοι u. πότοι hat Lys. 16, 11.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 76.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: