ἀ-κόλακος

[76] ἀ-κόλακος, nicht schmeichelnd, mit ἁπλοῠς verb., Diog. L. 2, 141.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 76.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: