ἀ-κολάκευτος

[76] ἀ-κολάκευτος, ungeschmeichelt, nicht Schmeicheleien offen stehend, Plat. Legg. V, 729 a; oft Plut., z. B. Mar. 42; Sp. nicht schmeichelnd, neben ἀϑώπευτος, Teles Stob. 97, 31 E. – Adv. -τως, ohne Schmeichelei, Cic. Att. 13, 51.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 76.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: