ἄ-κοιτος

[75] [75] ἄ-κοιτος, ohne Lager, vom Honig, der keinen Niederschlag bildet, Plin. H. N. 11, 15.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 75-76.
Lizenz:
Faksimiles:
75 | 76
Kategorien: