ἀ-κολουθία

[76] ἀ-κολουθία, , 1) das Gefolge, ϑεραπόντων Plat. Alc. I, 122 c u. Sp., wie Poll. 11, 8. – 2) das Folgen, τοῖςπράγμασι Plat. Cratyl. 437 c; das Uebereinstimmen, Philo u. Sp.; Gehorsam, M. Ant. 3, 9.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 76.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: