ἀ-κολουθητικός

[76] ἀ-κολουθητικός, gern folgend, Arist. rhet. 2, 12, Eth. oft.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 76.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: