ἀ-κορής

[77] ἀ-κορής, wovon ἀκορέστατος, Soph. O. C. 120 ὁ πάντων ἀκ., der Frevler (s. κόρος).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 77.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: