ἀ-κόρητος

[77] ἀ-κόρητος, 1) unersättlich, Hom. sechsmal, μόϑου Iliad. 7, 117, πολέμου 12, 335, ἀυτῆς 13, 621, μάχης 13, 639. 20. 2, ἀπειλάων 14, 479; Hes. Sc. 346; Alex. D. – 2) ungefegt, ungereinigt, Ar. Nub. 44.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 77.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: