ἀ-κράτιστος

[80] ἀ-κράτιστος, Theocr. 1, 51 πρὶν ἢ ἀκράτιστον ἐπὶ ξηροῖσι καϑίξῃ, bis er ihn zu einem, der auf dem Trockenen, d. i. gar nicht gefrühstückt hat, gemacht. Bergk conj. ἀκράστιστος, was Lob. Paralip. p. 539 verwirft.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 80.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: