ἀ-κρᾱτο-κώθωνας

[80] ἀ-κρᾱτο-κώθωνας (Weinfässer) καλοῦσι τοὺς πλέον ἄκρατον σπῶντας Ath. IX, 483 e, aus Hyperid., vgl. Prisc. 18, 25.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 80.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika