ἀ-κρατευτικὰ

[80] ἀ-κρατευτικὰ ἀδικήματα, aus Unenthaltsamkeit entspringend, Arist. rhet. 2, 16.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 80.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: