ἀ-κρατεύομαι

[80] ἀ-κρατεύομαι (ἀκρατής), unenthaltsam sein, Arist. Eth. N. 7, 2; Men. bei Phryn. 442, der das Wort verwirft; Plut. bei Stob. Fl. 6, 46 hat auch das act. ἀκρα-τεύεις.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 80.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: