ἀ-κράτισμα

[80] ἀ-κράτισμα, τό, Frühstück, Ath. I. 11 d, τὸ πρώϊνον ἔμβρωμα. Vgl. Plut. Symp. 8, 6; ἀκρατίσματος ὥρα, als Zeitbestimmung bei Arist. H. A. 6, 8.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 80.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: