ἀ-κρᾱτίζομαι

[80] ἀ-κρᾱτίζομαι (ἄκρᾱτος), med., nicht mit Wasser vermischten Wein trinken, dah. (Schol. Theocr. 1, 49 πρωΐας ἔτι οὔσης ὀλίγον τινὰ ἐσϑίομεν ἄρτον καὶ ἄκρατον οἶνον πίνομεν) frühstücken, Comm. frg. bei Ath. I, 11 c; ἀκρατιοῦμαι μικρόν u. κοκκύμηλα ἠκρατίσω Ar. bei Poll. 6, 24. Bei Ar. Plut. 295 läuft τράγοι δ' ἀκρατιεῖσϑε auf einen obscoenen Witz hinaus. S. Schol.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 80.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: