ἀ-κτυπί

[87] ἀ-κτυπί, Polem., adv. zu ἄκτυπος, ohne Geräusch, Eust.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 87.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: