ἀ-κυβέρνητος

[87] ἀ-κυβέρνητος, ohne Steuermann, Plut., z. B. Caes. 28; Sp. haben auch das subst. ἀκυβερνησία.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 87.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: