ἀ-κόνῑτος

[77] ἀ-κόνῑτος, 1) unbestäubt, kampflos, mühlos, Qu. Sm. 4, 319. – 2) ungepicht, Dioscor.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 77.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: