ἀ-κονῑτί

[77] ἀ-κονῑτί, ohne Staub, d. i. (von der Palästra entlehnt) kampflos, mühlos, Thuc. 4, 73; νικᾶν Xen. Ag. 6, 3, wo διὰ μάχης der Ggstz; ebenso Aesch. 1, 64; auch Dem., z. B. ἀκ. ὑφ' ἑαυτῷ ποιήσεται 19, 77. Oft Polyb. u. Sp., vgl. D. C. 5, 8.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 77.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: