ἀ-κόσμητος

[78] ἀ-κόσμητος, ungeschmückt, Xen. O. 11, 9; Luc. Pisc. 12; vom Stil, D. H.; – nicht mit dem Nöthigen versehen, Plat. Prot. 321 c; ungeordnet, Gorg. 506 e; Plat. adv. ἀκοσμήτως, Legg. VI, 781 a.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 78.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: