ἀ-κοσμία

[78] ἀ-κοσμία, , 1) Unordnung, Plat. Gorg. 508 a: Arist. Pol. 2, 8, u. oft Plut., mit ϑόρυβος verb. Galb. 15. – 2) Ungebührlichkeit, Frechheit, Plat. Conv. 188 b, neben πλεονεξία; λόγων ἀκ. Eur. Iph. A. 317.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 78.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: