ἄ-κοσμος

[78] ἄ-κοσμος, ohne Ordnung, verwirrt, φυγή Aesch. Pers. 462; Plut. ἄκ. καὶ ταραχώδης ναυμαχία Mar. 10; ungehorsam, Soph. Ant. 655; frech, Il. 2, 213 von Thersites unanständigen Reden (ἅπαξ εἰρημ.); Plut. Symp. 7, 8, 3 ῥήματα ἄκοσμα; mit βιαιότατος verb. Crass. 15; liederlich, Ag. 3 (V, 302); – κόσμος ἄκ., ein Schmuck, der keiner ist, Iul. Aeg 64 (VII, 561); Ant. Sid. 29 (IX, 323). – Adv. ἀκόσμως, ohne Ordnung, Aesch. Pers. 366. 414; Her. 7, 220.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 78.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: