ἀ-κύμων [2]

[87] ἀ-κύμων, ον (κυέω), unfruchtbar, νηδύς Eur. Andr. 158; Moschio Stob. ecl. 1, p. 242.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 87.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: