ἀ-κῡρής

[87] ἀ-κῡρής, ές, der etwas nicht erlangt, unglücklich, VLL., = ἀτυχής, ebenso ἀκυρήματα, auch ἄκυρμα, Hesych.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 87.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: