ἀ-κήδεια

[71] ἀ-κήδεια, , Sorglosigkeit, Nachlässigkeit, Ap. Rh. 2. 219. 3, 260; auch im plur., νόοιο 3, 298 (Schol. λύπη): vgl. Cic. Att. IV, 18, 3.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 71.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: