ἀ-κήπευτος

[72] ἀ-κήπευτος, nicht im Garten gebaut, = ἄγριος, wild wachsend, Posidon. bei Athen. IX, 369 d.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 72.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: