ἄ-κηπος

[72] ἄ-κηπος, κῆπος, ein Garten, der kein Garten zu nennen ist, Greg. Naz.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 72.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: